Baza legală

În temeiul Legii nr.1/2011- Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității în educație;
Potrivit Ordinul nr. 5530/2011 privind organizarea și funcționarea inspectoratelor școlare;
Potrivit Ordinului MECTS Nr. 5547/2011, privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
și potrivit altor normative specifice.

Inspecție Tematică

Conform Graficului unic de monitorizare a Inspectoratului Școlar Județean Bihor pentru semestrul 2 a anului școlar 2017-2018

  • Analiza rezultatelor obţinute;
  • Mobilitatea elevilor;
  • Analiza statisticilor privind promovarea la niveluri şi eşaloane superioare.

la orice club școlar sportiv din județul Bihor, efectuat de către inspectorul școlar de specialitate
în toate unitățile, efectuat de către inspectorul școlar de specialitate

Tematica 1

descriere tematica 2


.... / ....

Management tematici

Adăugare inspecții tematice
 

.
 

Completează Datele


Descriere de completare


Title 1

text 1
text 2
text3
 

.
 

Completează datele


Date de autentificare


.